Voorlopig Ontwerp vastgesteld

Bij voortgang nieuwbouw heeft u kunnen lezen dat de tekeningen van het Voorlopig Ontwerp aan de gemeente zijn gepresenteerd. Op 24 januari jl. is er een bijeenkomst geweest tussen vertegenwoordigers van de gemeente de architect Alberts & Van Huut, projectontwikkelaar Florie en Stichting De Baten. Tijdens deze bijeenkomst is het Voorlopig Ontwerp vastgesteld. Nu kan begonnen worden met het Definitieve Ontwerp!