Definitieve aanvraag bouwvergunning ingediend

Vlak voor de zomervakantie is de definitieve aanvraag voor de bouwvergunning voor De Nieuwe Baten ingediend. Hiermee verzoeken wij de gemeente mee te werken aan de planning en noodzakelijk procedures om tot de bouw van De Nieuwe Baten te komen. We hopen op een snelle instemming van het college van B&W.