Wonen in De Nieuwe Baten

In het najaar van 2006 maakte Stichting De Baten bekend dat inwoners van Nieuwegein zich voor een woning in De Nieuwe Baten in konden schrijven. Direct na dit bericht schreven velen zich als belangstellende voor een woning in. Ook na de inloopavond die Stichting De Baten begin april dit jaar organiseerde bleven de inschrijvingen binnen komen. Inmiddels hebben zo’n 250 mensen aangegeven belangstelling te hebben in een woning in De Nieuwe Baten. Veel van deze belangstellenden hebben inmiddels ook hun keuze voor een huur of koopwoning bekend gemaakt. Naar verwachting wordt dit najaar gestart met het verkopen van de woningen.