Start De Nieuwe Baten komt snel naderbij!

Kort geleden moesten wij melding maken van enige vertraging bij de voorbereidingen rond de bouw van De Nieuwe Baten. Er was sprake van een verschil van inzicht met de gemeente Nieuwegein.

Het doet ons deugd u te kunnen melden dat dit verschil van inzicht inmiddels door een soepel optreden van de gemeente uit de wereld is. Voorts heeft de gemeente de bouwvergunning verstrekt. Dit betekent dat er nu met volle kracht vooruit gegaan kan worden.

Concreet betekent dit dat de ontwikkelaar nu zo snel mogelijk de te bouwen woningen in de verkoop wil gaan brengen. Zodra hiervoor de nodige informatie gebundeld is, zullen degenen onder u die belangstelling hebben voor een koopwoning als eerste worden benaderd. De toewijzing van de huurwoningen zal wat later gaan volgen.