Start verkoop woningen De Nieuwe Baten

Het doet ons deugd u te kunnen informeren dat de verkoop van de appartementen zeer binnenkort start. De belangstellenden voor een koopwoning in De Nieuwe Baten hebben inmiddels bericht ontvangen dat zij half juli door een makelaar zullen worden benaderd.

Stichting De Baten is geen partij in de bouw en verkoop van de appartementen. De appartementen worden door FLORIE projectontwikkeling verkocht en gebouwd. Stichting De Baten heeft slechts proberen te bevorderen dat inwoners van Nieuwegein van boven de 55 jaar als eerste in aanmerking komen voor de woningen. Dit in het kader van het doel van de stichting: welzijnsbevordering in Nieuwegein Noord. Als de verkoop start, is de rol van de stichting in de bemiddeling rond de verkoop beëindigd.

Stichting De Baten zal straks de welzijnsruimten op de begane grond (laten) exploiteren. Zoals ook in nieuwsbrief 6, december 2007, vermeld zijn wij reeds intentieovereenkomsten aangegaan met o.a. een eerstelijns zorgcentrum (waarin ook een huisartsenpraktijk wordt gevestigd), een bibliotheek en een wellness/healthclub.