Mediterrane belofte

De Baten in de pers: 18-10-2008 Algemeen Dagblad
Mediterrane_belofte_pagina 1 en Mediterrane_belofte_pagina 2