Laatste stand van zaken

Zoals eerder bericht is Florie Projectontwikkeling in juli jl. gestart met de verkoop van de koopwoningen van De Nieuwe Baten/ Parkview. Omdat de benodigde grondtransacties nog niet zijn afgerond, geschiedt dat tot op heden via optiecontracten. Wat betreft de huurwoningen is Florie Projectontwikkeling nog in bespreking met een mogelijke belegger/corporatie.

Florie is gereed om de werkzaamheden ten behoeve van het bouwrijp maken van de grond nog dit jaar te starten. Tegen de door de gemeente Nieuwegein afgegeven bouwvergunning is echter een beroepsprocedure gestart door Apotheek De Batau BV (mevrouw Borghouts-Niessen). Hoewel niets erop wijst dat dit beroep een reële kans van slagen heeft, kan de gehele procedure tot onze spijt wel tot verdere vertraging leiden.

Zowel gemeente Nieuwegein, Florie Projectontwikkeling als Stichting De Baten spannen zich in om zo snel mogelijk tot de start van de bouwwerkzaamheden te komen. Via deze website wordt u hierover op de hoogte gehouden.