Bezwaar tegen Parkview ongegrond

Op 31 maart jongstleden heeft de Rechtbank Utrecht uitspraak gedaan in de bezwaarprocedure tegen Parkview. Klik hier voor om de uitspraak van de rechtbank in te zien.