Bezwaar afgewezen

Eerder berichtten we u over de beroepsprocedure die door apotheek De Batau is gestart tegen de bouw van De Nieuwe Baten. Donderdag 26 maart  jl. vond de rechtszaak plaats en is het beroep behandeld. Ook Ad van Elzakker was tijdens de rechtszitting aanwezig en heeft het standpunt van Stichting De Baten toegelicht. Zaken die in het beroep naar voren werden gebracht waren onder andere problemen qua verkeersafwikkeling en parkeerdruk, gevolgen voor privacy, lichttoetreding en uitzicht en de wens om geen apotheek op benedenverdieping te vestigen in verband met concurrentie. Voortvarend heeft de rechter het bezwaar van Apotheek De Batau op 2 april jl. afgewezen. De apotheek heeft de mogelijkheid om in Hoger Beroep te gaan. Dit zou het proces opnieuw kunnen vertragen. We hopen echter dat het hierbij afgehandeld is en we snel met de bouw kunnen beginnen. Uiteraard houden we u hierover op de hoogte.

Het Algemeen Dagblad schreef hierover op 11/04/2009: Bezwaar tegen Parkview ongegrond.