Bouw van De Baten op 29 december 2009 daadwerkelijk begonnen

Vooruitlopend op het feestelijke startsein voor de bouw, zijn de eerste bouwactiviteiten begonnen!

Eerste bouwactiviteit
Eerste bouwactiviteit