Feestelijk startsein voor bouw De Nieuwe Baten

Op donderdag 21 januari werd op de bouwlocatie aan de Batauweg door wethouder Bert Lubbinge, Gedeputeerde Wouter de Jong van de provincie Utrecht en Aart van Tellingen en Ad van Elzakker van Stichting De Baten het startsein voor de bouw van De Nieuwe Baten / ParkView gegeven. De Nieuwe Baten/ParkView zal overeenkomsten gaan vertonen van een woon-zorgcomplex en een wijkservicepunt op het gebied van zorg, welzijn, sport en cultuur. Het woongedeelte zal bestaan uit 70 ruime koop- en 30 huurappartementen. De nieuwbouw is naar verwachting begin 2012 gereed.

Ruim zeven jaar geleden ging activiteitencentrum De Baten in vlammen op. Sindsdien ligt het terrein braak en wordt door stichting De Baten gewerkt aan de realisatie van De Nieuwe Baten. De Stichting doet dit werk vanuit een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. Een doelstelling gericht op leefbaarheid, sociale ontmoeting en welzijn in Nieuwegein. De Nieuwe Baten krijgt naast 100 woningen ook een wijkactiviteitencentrum.  Deze komt op de begane grond van het complex. Een zorgcentrum, bibliotheek, centrum voor dagbesteding en een sport/wellness centrum zorgen voor een meerwaarde van De Nieuwe Baten. Het markante gebouw is een ontwerp van architectenbureau Alberts & Van Huut.

In 2008 werd door de gemeente Nieuwegein de bouwvergunning voor De Nieuwe Baten verstrekt. Door een juridische procedure tussen de gemeente en een bezwaarmaker over de afgegeven bouwvergunning en de economische tegenwind liep de bouw echter vertraging op. Met vereende krachten is het nu wel mogelijk met de bouw te starten. 21 januari jongstleden is in het bijzijn van alle betrokkenen het startsein gegeven door middel van het plaatsen van het trafohuisje.

Na het startsein begaven de aanwezigen zich naar De Middenhof waar  zij het glas hieven op de start van de bouw in De Middenhof. Zowel Aart  van Tellingen als wethouder Bert Lubbinge en Michel Lindgreen van Florie  richten het woord tot de aanwezigen. Aart van Tellingen overhandigde aan wethouder Bert Lubbinge een t-shirt met daarop een artist impression van De Nieuwe Baten. Volgens Bert Lubbinge wordt De Nieuwe Baten de parel van de Batau!