De Baten schenkt ruim € 230.000 voor nieuwe sportzaal

30 januari 2010
Kort na de feestelijke start van de bouw van de Nieuwe Baten, heeft de stichting tijdens het sportgala 2010 op 30 januari jl. aan de gemeente Nieuwegein een cheque overhandigd van € 234.256. Dit bedrag is een gift om de bouw van de nieuwe sportzaal tegenover De Baten mede mogelijk te maken. De Baten wil met de gift uitdrukking geven aan het belang dat ook de stichting hecht aan sport én aan de verbetering van de wijk: de sportzaal en de nieuwe Baten gaan het hart vormen van de wijk waar door afgestemde fysieke ontwikkelingen de sociale functies worden gestimuleerd.

Checque van De Baten voor de Gemeente
Checque van De Baten voor de Gemeente