Reactie van Stichting De Baten op nieuwbouwplannen Winkelcentrum De Batau (“Muntplein”)

Stichting De Baten heeft op 15 november jl. een inhoudelijke reactie op de nieuwbouwplannen aan, voornamelijk, de noordzijde van winkelcentrum De Batau (‘Muntplein’) aan het college van  burgemeester en wethouders geschreven. Wij spreken onze zorgen uit over bepaalde ontwikkelingen en doen tevens een suggestie voor het verkleinen de leegstand in ons bestaande vastgoed. De inhoud van de brief spreekt voor zich.

De Baten. Midden in de wijk.
De Baten. Midden in de wijk.

Onze voorzitter, de heer Aart van Tellingen, is winkelier in het betreffende winkelcentrum. Omdat de visie van Stichting de Baten mogelijk zou kunnen conflicteren met andere belangen waarmee hij heeft te maken, heeft de heer Van Tellingen besloten zijn bestuursfunctie binnen onze stichting te beëindigen. Wij betreuren dat maar hebben begrip voor zijn besluit. Vanaf 12 november 2012 is de samenstelling van ons bestuur:

De heer W.H.M. Sluis (Wil), voorzitter
De heer R. Koobs (Ron), secretaris
De heer L.J. Burger (Leo), penningmeester

Voor vragen of opmerkingen over deze reactie kunt u zich wenden tot de directie van de stichting, de heren Philip van Anraad en Ad van Elzakker.