Prospectus Buurtplein Batau Nieuwegein

De afbouw van de ruimte van Movactor vordert gestaag. Het wordt een prachtig ontmoetingspunt voor de bewoners van Nieuwegein Noord met diverse functies. In de prospectus Buurtplein Batau Nieuwegein leest u meer over de ontwikkelingen.