InteraktContour v/h Boogh

InteraktContour, voorheen Boogh, biedt begeleiding, behandeling, training en re-integratie aan mensen met hersenletsel, een lichamelijke beperking of chronische ziekte in Midden-Nederland. Ze begeleiden bijvoorbeeld mensen in onze centra in de vorm van dagbesteding. Daarnaast begeleiden ze mensen naar vrijwilligerswerk of betaald werk. Ze bieden ook trainingen en behandeling aan. Meer weten? Kijk op www.interaktcontour.nl .