bestuur

Stichting De Baten heeft een onbezoldigd bestuur. Dit bestuur bestaat uit betrokken en kundige mensen, die een stevige plek in de samenleving hebben.

Ron Koobs
Bestuurslid sinds 01-02-2006. Bekleedt de functie van voorzitter.

Was in het dagelijks leven algemeen directeur bij Verpleeghuis Wittenberg te Amsterdam. Daarna lid van de raad van bestuur en vanaf 2000 voorzitter van de raad van bestuur bij Stichting Tabitha te Amsterdam. Daarnaast heeft hij bestuurlijke ervaring opgedaan in veel functies van zorg en onderwijs.

Kees Mulder
Bestuurslid sinds 12 mei 2015. Bekleedt de functie van secretaris.

Was als manager Advies- BehandelCentrum werkzaam bij Respect Zorggroep Scheveningen. Was voorheen voorzitter van de raad van toezicht van stichting bibliotheek Nieuwegein en bestuurslid bij de IJsselsteinse Stichting voor Welzijnswerk.

Bekijk het LinkedIn-profiel van Kees Mulder.

Leo Burger
Bestuurslid sinds 01-05-2006. Bekleedt de functie van penningmeester.

Was tot januari 2006 partner en registeraccountant bij Crop Registeraccountants & Belastingadviseurs te Nieuwegein. Momenteel is hij zelfstandig consultant.

Bekijk het LinkedIn-profiel van Leo Burger.