wonen

wonen in De Nieuwe Baten

Er zijn 100 woningen gerealiseerd, zowel koop als huur. Deze woningen, appartementen, zijn primair bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder. Er is een actieve bewonerscommissie met leden vanuit zowel de koop- als huurwoningen.