Batenbus

De BatenBus is beschikbaar voor de wijk

Stichting de Baten helpt met het verbeteren van de mobiliteit van ouderen en hulpbehoevenden in Nieuwegein Noord. Voor dit initiatief is de BatenBus in het leven geroepen.

Met de bus vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding. Movactor en Stichting De Baten hebben hiertoe aansluiting gezocht bij ANWB-AutoMaatje, waarbij de ANWB haar kennis, software, begeleiding, training en materiaal beschikbaar stelt, zodat de service zonder grote investeringen kon worden opzetten.

Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer is de belangrijkste reden dat Stichting de Baten en Movactor deze vervoerservice hebben opgezet.

De bus is echter ook beschikbaar voor andere initiatieven vanuit de wijkbewoners. Er zijn activiteiten waarbij er vervoer nodig is om samen met buurtgenoten een evenement te organiseren of te bezoeken. Initiatieven dit vanuit één of meerdere inwoners onverplicht worden opgestart ten behoeve van anderen of de samenleving. Stichting de Baten steunt deze buurtinitiatieven graag. Omdat je in verbinding met elkaar een leuker en zinvoller leven hebt!

Het gebruik van de BatenBus is tot 50 kilometer per reservering gratis. Daarboven wordt een bijdrage van EUR 0,25 per kilometer in rekening gebracht. Let op: de BatenBus is niet beschikbaar voor privé-gebruik, schoolreisjes, sportteams, familie- of ziekenhuisbezoek e.d.

Wilt u de bus gebruiken voor uw buurtactiviteit? Vul dan onderstaand formulier minimaal twee werkdagen van tevoren in. Indien u een vrijwilliger-chauffeur wenst, dan graag minimaal drie werkdagen van tevoren reserveren. Ophalen en inleveren is, tenzij anders overeengekomen, bij Buurtplein Batau, Dukatenburg 1. Voor vragen kunt u contact opnemen met automaatje@movacor.nl

Aanvraag Batenbus

Wat is uw telefoonnummer?
Vink de captha aan.
Verzenden...