Stichting De Baten

Stichting De Baten heeft ten doel het welzijn te bevorderen in Nieuwegein Noord. Dit doel wil Stichting De Baten bereiken door het realiseren en exploiteren van een woon-, ontmoetings- en servicecentrum voor de bewoners van Nieuwegein Noord. De stichting heeft geen winstdoelstelling en kent een onbezoldigd bestuur.