Stichting Beschermd Wonen Utrecht vestigt zich in De Nieuwe Baten.

Onlangs hebben stichting De Baten en SBWU een huurovereenkomst getekend. SBWU vestigt zich binnenkort in de plint van De Baten.

De SBWU is een organisatie gericht op begeleiding en herstel van mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en/of een verslavingsprobleem. Wij bieden begeleiding en, als dat nodig is, huisvesting aan onze cliënten. De SBWU streeft ernaar om mensen meer in hun thuissituatie te ondersteunen, dat is in lijn met wat cliënten willen en wat ook het overheidsbeleid is. Daarnaast werken we als organisatie intensief samen met maatschappelijke partners, meer dan vroeger, toen psychiatrie en verslavingszorg zich afspeelde binnen de muren van instellingen.

 Onze rol als bereikbare organisatie en samenwerkingspartner willen we ook vormgeven door zichtbaar en aanwezig te zijn. Daarom kiezen we in Nieuwegein ook voor een meer prominente plek voor onze begeleidingsteams. Deze teams gebruiken onze vestiging als basis om onze cliënten, waar ook in het verzorgingsgebied, te kunnen begeleiden. Onze locatie aan de Dukatenburg zal ook toegankelijk zijn voor cliënten en hun naasten, voor partnerorganisaties én voor de buurt, wanneer we samenwerken om onze cliënten hun rol als buurtbewoner goed te kunnen laten oppakken.

 In principe is de voordeur daarmee voor iedereen open, in elk geval tijdens kantooruren. Wel zullen we in de praktijk aan onze bezoekers vragen om een afspraak te maken. Zo kunnen we ervoor zorgen dat bezoekers direct de juiste medewerkers kunnen spreken.

 Inmiddels is SBWU begonnen de ruimte in te richten.

« Nieuws overzicht