Wonen | Stichting De Baten

Wonen

Er zijn 116 woningen in De Baten gerealiseerd, zowel koop als huur. Deze woningen, appartementen, zijn primair bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder. Er is een actieve bewonerscommissie en tuincommissie met leden vanuit zowel de koop- als huurwoningen.