De BatenBus is beschikbaar voor de wijk

Stichting de Baten helpt met het verbeteren van de mobiliteit van ouderen en hulpbehoevenden in de Nieuwegein Noord. Voor dit initiatief is een BatenBus in het leven geroepen.

Met de bus vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding. Movactor en Stichting de Baten hebben hiertoe aansluiting gezocht bij ANWB-AutoMaatje

waarbij de ANWB haar kennis, software, begeleiding, training en materiaal beschikbaar stelt, zodat de service zonder grote investeringen kon worden opzetten. Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer is de reden dat Stichting de Baten en Movactor deze vervoerservice hebben opgezet.

De bus is nu echter ook beschikbaar voor andere initiatieven vanuit de wijkbewoners. Er zijn activiteiten waarbij er vervoer nodig is om samen met buurtgenoten een evenement te organiseren of te bezoeken. Initiatieven dit vanuit één of meerdere inwoners onverplicht worden opgestart ten behoeve van anderen of de samenleving. Stichting de Baten steunt deze buurtinitiatieven graag. Omdat je in verbinding met elkaar een leuker en zinvoller leven hebt!

Wilt u de bus gebruiken voor uw buurtactiviteit? Mail de volgende informatie naar automaatje@movactor.nl :

1. Voor- en achternaam van de organisator
2. Telefoonnummer voor contact
3. De bestemming en het doel van de rit
4. Datum en tijd
5. Chauffeur nodig ja of nee? Als er een chauffeur geregeld moet worden minimaal 2 werkdagen van tevoren.

Klik hier voor de flyer van De BatenBus.

« Nieuws overzicht