Stichting de Baten is een zelfstandige, ongesubsidieerde, welzijnsinstelling in Nieuwegein

Wat is De Baten?

Stichting De Baten is een zelfstandige, ongesubsidieerde, welzijnsorganisatie in Nieuwegein. De stichting realiseerde in 2012 een centrum voor wonen, zorg en welzijn aan het Dukatenburg. Een prachtig, door Alberts en Van Huut ontworpen gebouw. Het gebouw bestaat uit 116 woningen en circa 2.400 m2  maatschappelijke voorzieningen op de begane grond. Onder het pand is een geheel verdiepte parkeergarage gemaakt, die ruimte biedt aan 150 auto’s. Op het dak van de parkeergarage – voor zover niet bebouwd – is een prachtige binnentuin aangelegd. Deze is toegankelijk voor bewoners en bezoekers en omvat onder meer een moestuin. Voor een goede indruk kunt u onze fotogalerij bekijken!

Stichting De Baten heeft nadrukkelijk een toekomstbestendig complex gerealiseerd: niet alleen wat betreft bouwkundige kwaliteit, maar ook wat betreft de woonkwaliteit en de (buurt-) voorzieningen. Nieuwegein verandert, bijvoorbeeld demografisch, en De Baten is mee veranderd.

Nieuws