wat is De Baten?

Stichting De Baten is een zelfstandige, ongesubsidieerde, welzijnsinstelling in Nieuwegein. Aan het Dukatenburg heeft de stichting een centrum voor wonen, zorg en welzijn gerealiseerd. Het oude activiteitencentrum De Baten is in 2002 afgebrand. Op dit terrein is op initiatief van Stichting De Baten De Nieuwe Baten gebouwd. Een prachtig door Alberts en Van Huut ontworpen gebouw. Het gebouw bestaat uit 100 woningen en 3600 m2 op de begane grond voor voorzieningen. Onder het pand is een geheel verdiepte parkeergarage gemaakt, die ruimte biedt aan 150 auto’s. Op het dak van de parkeergarage – voor zover niet bebouwd – is een prachtige binnentuin aangelegd. Deze is toegankelijk voor bewoners en bezoekers en omvat onder meer een moestuin. Voor een goede indruk kunt u onze fotogalerij bekijken!

De Baten heeft nadrukkelijk een toekomstbestendig complex gerealiseerd: niet alleen wat betreft bouwkundige kwaliteit, maar ook wat betreft de woonkwaliteit en de (buurt-) voorzieningen. Nieuwegein verandert, bijvoorbeeld demografisch, en De Baten is mee veranderd.